Přehled aktivit naší mateřské školy

Program mateřské školy poskytuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte se zaměřením na přípravu na školu, rozvoj sociálních dovedností, zdůrazňuje význam individuálního přístupu ke každému dítěti. AKTIVITY : 

Aktivity související s výchovně vzdělávací činností školy v průběhu šk. roku

 • škola v přírodě: předškolní děti
 • plavecký výcvik: předškolní děti
 • divadelní představení
 • ZOO Praha
 • kulturní akce, muzea, koncerty - dle nabídky a potřeb MŠ

S kým spolupracujeme

 • se Základní školou v Odoleně Vodě
 • se zubní lékařkou: předškolní děti
 • s pediatrem
 • s plaveckou školou v Kralupech nad Vltavou nebo v Neratovicích
 • s pedagogicko - psychologickou poradnou: Mgr. Janou Jirátovou
 • s HZS Aero
 • Městskou knihovnou v Odoleně Vodě