Speciální péče

Speciální pedagog – Mgr. Jana Plecháčová 
Horní náměstí 251 (budova Bodlák), Odolena Voda 
www.sppg.cz 
tel.: 731 090 907 
email: info@sppg.cz 
nabídka:

  • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou „ MAXÍK“
  • Výukové kroužky pro děti (preventivní logopedický kroužek – Povídání pro předškoláky a Čtenářský kroužek pro školáky)
  • Prevence poruch učení v předškolním věku a v prvních ročnících ZŠ
  • Reedukace poruch učení na prvním stupni ZŠ
  • Rozvoj komunikačních dovedností
  • Rozvoj grafomotoriky
  • Doučování
  • Diagnostika
  • Program cílené předškolní přípravy
  • Další speciálně pedagogické službyLogopedická péče - Mgr. Petra Blehová, Mgr. Alena Dvořáková - MŠ Odolena Voda
viz Logopedie

Poradenské centrum – PhDr. Miroslava Měchurová - MŠ Odolena Voda 
viz Poradenské centrum