Logopedie

Logopedická péče v mateřské škole

Logopedie – Mgr. Alena Dvořáková

V prostorách mateřské školy bude probíhat logopedická péče, zaměřená na dechová a hlasová cvičení, cvičení motoriky mluvidel, rozvoj fonematického sluchu (rozlišování hlásek ve slovech) a především na nápravu a vyvozování hlásek. Tato logopedická péče není součástí výchovy a vzdělávání v MŠ a není hrazena ze zdravotního pojištění. 

 

Poplatek Cena se odvíjí od času stráveného logopedickou péčí: 150 Kč. 

Diagnostické vyšetření (45ti minutové sezení) 200 Kč.

 

Logopedická sezení se budou konat dle objednání v dopoledních nebo odpoledních hodinách, pokud možno 1x za 14 dní, termín a čas dle telefonické nebo e-mailové dohody

 

Optimální je přítomnost rodiče při práci logopeda s dítětem (vidí jak doma pracovat). 

Na setkávání s Vámi se těší: Mgr. Alena Dvořáková 

 

Kontakt: 

Tel.: 731 574 341