Poradenské centrum

Speciálně pedagogické centrum Klíč.
se sídlem 
Národní 25, Praha 1 (vchod C, první patro)
PhDr. Miroslava Měchurová
Kontakt: 
tel.: 724 758 318, email: mechurova@centrum.cz
                T/F: 222 542 265
Email: info@klic-centrum.cz
www.klic-centrum.cz 

poskytuje služby v MŠ Odolena Voda, Komenského 307 
– hospodářský pavilon (vedle ředitelny - vchod u vedoucí ŠJ)
 
Nabízí tyto služby:
• rodinné poradenství
• individuální poradenství ve složitých životních situacích
• relaxace
• terapie
• právní poradenství – školská a pracovní problematika
• právo rodinné, občanské
• pedagogické a speciálně pedagogické poradenství
• raná péče, zejména podpora rodin s dítětem se speciálními potřebami (autismus a další) do 7
let věku
• klinická logopedie (i dospělý klient)
• grafomotorika
• vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky a pedagogiky předškolního věku
• příprava dítěte na vstup do ZŠ
• zpracování individuálních vzdělávacích plánů
• vedení asistenta pedagoga v praxi
• přednášková činnost
• vedení diplomových prací
• studentské praxe

Objednávka

mimo termíny v MŠ Odoleně Vodě můžete využít poradnu v Praze.

Ceník