Přehled aktivit naší mateřské školy

Program mateřské školy poskytuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte se zaměřením na přípravu na školu, rozvoj sociálních dovedností, zdůrazňuje význam individuálního přístupu ke každému dítěti. 

Aktivity související s výchovně vzdělávací činností školy v průběhu šk. roku

 • škola v přírodě: předškolní děti
 • plavecký výcvik: předškolní děti
 • divadelní představení
 • ZOO Praha
 • kulturní akce, muzea, koncerty - dle nabídky a potřeb MŠ

S kým spolupracujeme

 • se Základní školou v Odoleně Vodě
 • se zubní lékařkou: předškolní děti
 • s pediatrem
 • s plaveckou školou v Kralupech nad Vltavou
 • s HZS Aero
 • Městskou knihovnou v Odoleně Vodě