Přehled aktivit naší mateřské školy

Doplňkové projekty mateřské školy

Lednice Zdravé 5

Program je určený pro mateřské školy a děti od 4 let. Jedná se o pohádkový příběh, pomocí kterého se děti zábavnou formu naučí základy zdravé výživy. Pásmo je protkáno interaktivními praktickými úkoly, do kterých se zapojují jako aktéři příběhu všechny děti. I ty nejmenší si otestují a obohatí své znalosti o potravinách. Příběhem provází děti chytlavé písničky a vtipný text doplňuje hravou a zábavnou atmosféru příběhu. 

 

Třídíme odpads Tondou Obalem  - environmentální výchova

Vést děti k ochraně životního prostředí způsobem, odpovídajícím jejich věku, pomáhat utvářet jejich osobnostní postoje. 

Ve vzdělávací nabídce využíváme metodické listy, informační letáky, PC program společnosti. Uvnitř mateřské školy jsou rozmístěné nádoby na třídění odpadu. Vyhodnocujeme dopad naší aktivity, abychom zjistili, že naše snažení má nějaký smysl.

Spolupracuje i ŠJ – třídí odpad a má nádobu na BIO odpad.

 

Environmentální výchova je součástí ŠVP naší mateřské školy, odborná pomoc Pavla Slezáková

 

Zubní hygiena 

Probíhá v každé třídě s ohledem na věk a možnosti dětí, je součástí TVP Zodpovědnost: třídy s dětmi od 4 let podle zralosti dětí, případně od pololetí

Hlavnímcílem projektu je získat celoživotní návyk dětí kesprávnému čištění zubů a omezit tak výskyt zubního kazu.

 

První pomoc

probíhají v každé třídě s ohledem na věk a možnosti dětí, jsou součástí TVP

 

Bezpečnost dětí 

Spolupracujeme s HZS Aero, SDH Dolínek a Městskou policií Odolena Voda

 

Motivace k pohybu SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKYMateřská škola se již druhým rokem připojila k projektu České obce sokolské.Motivujeme děti k pohybu ve třídě i při pobytu venku plněním úkolů dle propozic a metod.

 

Další aktivity

 • Plavecký výcvik v Kralupech nad Vltavou
 • Ozdravný pobyt 
 • Divadelní představení
 • Kulturní akce
 • Výlety
 • Akce k tradicím a ročním obdobím

 

Dále spolupracujeme

 • s Městskou knihovnou v Odoleně Vodě
 • se Základní školou v Odoleně Vodě
 • se SDH Dolínek
 • s HZS Aero
 • s Mudr. Kyjonkovou