Konzultační dny

Běžné problémy se řeší při každodenním styku rodičů s uč., významnější pomoc lze poskytovat vždy po dohodě s uč. nebo ředitelkou v dohodnutém termínu. 

Konzultační dny ředitelky školy: každý čtvrtek 6.30 do 16.00 hod.