Speciální péče

Speciální pedagog – Mgr. Jana Plecháčová 
Horní náměstí 251 (budova Bodlák), Odolena Voda 
www.sppg.cz 
tel.: 731 090 907 
email: info@sppg.cz 
nabídka:

  • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou „ MAXÍK“
  • Výukové kroužky pro děti (preventivní logopedický kroužek – Povídání pro předškoláky a Čtenářský kroužek pro školáky)
  • Prevence poruch učení v předškolním věku a v prvních ročnících ZŠ
  • Reedukace poruch učení na prvním stupni ZŠ
  • Rozvoj komunikačních dovedností
  • Rozvoj grafomotoriky
  • Doučování
  • Diagnostika
  • Program cílené předškolní přípravy
  • Další speciálně pedagogické službyLogopedická péče - Mgr. Petra Blehová, Mgr. Alena Dvořáková - MŠ Odolena Voda
viz Logopedie

Poradenské centrum – PhDr. Miroslava Měchurová - MŠ Odolena Voda 
viz Poradenské centrum 

Rozvoj jazykových dovedností

Co to je metoda Elkonin?

Oficiální název je Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Je to metoda, která rozvíjí schopnosti dětí sluchově vnímat hlásky, slabiky a slova. Vede mimo jiné děti k sluchovému rozlišování jednotlivých hlásek, spojování a rozkladu slabik, určování délky slabiky a rozvíjí předčtenářské dovednosti. 

Vše je zpracované přitažlivou formou příběhu KRAJINY SLOV, kde poznají např. Mistra Délku, který hledá dlouhé samohlásky, Mistra Slabiku, který dělí slova na slabiky.

Děti chodí na kroužek jednou týdně od října do června.

Tento kurz vede paní učitelka Jaruška Hlaváčová – email: hlavacovajaroslava@seznam.cz

 

Grafomotorika

Grafomotorika je o souhře základních funkcí mozku a motoriky, o koordinaci ruky a oka. Je také o vnímání a pozornosti. Pokud má dítě kreslit a později psát, mělo by být schopno koordinace mezi okem a rukou.  Její rozvoj je závislý na celkové úrovni psychomotorického vývoje, zejména hrubé a jemné motoriky. Nedostatky v rozvoji grafomotoriky u předškolních dětí jsou závislé na rozvoji hrubé motoriky a koordinace. V předškolním věku by se proto měl psychomotorický vývoj, hlavně pohybová koordinace, hrubá a jemná motorika, cíleně podporovat a rozvíjet. Úroveň rozvoje grafomotoriky je jedním z přímých faktorů ovlivňující školní zralost a následnou úspěšnost dítěte ve škole.

V mateřské škole probíhá tří měsíční kurz nápravy grafomotorických obtíží, na který dochází dítě s rodičem jednou týdně. 

Přijďte se poradit.

Tento kurz vede paní učitelka Jaruška Hlaváčová - email: hlavacovajaroslava@seznam.cz