Speciální péče

Logopedická péče

Mgr. Alena Dvořáková - MŠ Odolena Voda
viz Logopedie

Rozvoj jazykových dovedností

(Pouze pro přijaté děti do MŠ)

 

Co to je metoda Elkonin?

Oficiální název je Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Je to metoda, která rozvíjí schopnosti dětí sluchově vnímat hlásky, slabiky a slova. Vede mimo jiné děti k sluchovému rozlišování jednotlivých hlásek, spojování a rozkladu slabik, určování délky slabiky a rozvíjí předčtenářské dovednosti. 

Vše je zpracované přitažlivou formou příběhu KRAJINY SLOV, kde poznají např. Mistra Délku, který hledá dlouhé samohlásky, Mistra Slabiku, který dělí slova na slabiky.

Děti chodí na kroužek jednou týdně od října do června.

Tento kurz vede paní učitelka Jaruška Hlaváčová – email: hlavacovajaroslava@seznam.cz

                                                     Pavla Hámoňová - email: Pavla.Hamonova@seznam.cz

 

Grafomotorika

(Pouze pro přijaté děti do MŠ)

Grafomotorika je o souhře základních funkcí mozku a motoriky, o koordinaci ruky a oka. Je také o vnímání a pozornosti. Pokud má dítě kreslit a později psát, mělo by být schopno koordinace mezi okem a rukou.  Její rozvoj je závislý na celkové úrovni psychomotorického vývoje, zejména hrubé a jemné motoriky. Nedostatky v rozvoji grafomotoriky u předškolních dětí jsou závislé na rozvoji hrubé motoriky a koordinace. V předškolním věku by se proto měl psychomotorický vývoj, hlavně pohybová koordinace, hrubá a jemná motorika, cíleně podporovat a rozvíjet. Úroveň rozvoje grafomotoriky je jedním z přímých faktorů ovlivňující školní zralost a následnou úspěšnost dítěte ve škole.

V mateřské škole probíhá tří měsíční kurz nápravy grafomotorických obtíží, na který dochází dítě s rodičem jednou týdně. 

Přijďte se poradit.

Tento kurz vede paní učitelka Jaruška Hlaváčová - email: hlavacovajaroslava@seznam.cz

 

 

Trénink sluchového rozlišování a jazykových schopností podle D. B. Elkonina - skupina Mgr. Aleny Dvořákové

Osvědčená a ministerstvem školství akreditovaná metoda, která zábavnou formou rozvíjí rozumové a jazykové schopnosti důležité pro čtení a psaní. Dítě se učí slyšet jednotlivé hlásky ve slově.

Cílem je prevence selhávání v oblasti čtení a psaní v 1. třídě, zlepšení jazykového citu. Kurz rozvíjí smysl pro rytmus a dělení slova na hlásky a slabiky.

Více informací na www.elkonin.cz

 Kurz je vhodný pro:

- děti s odkladem školní docházky (OŠD)

- děti s těžkostmi ve vývoji řeči

- děti v péči logopeda

- děti, které mají dispozice k dyslexii

- děti s vývojovými poruchami

- děti cizinců (posílení jazyk. citu, rozvoj slovní zásoby)

 

Trénink “s myškou Eliškou a Mistrem Slabikou“ (a postupně i dalšími postavičkami) se bude konat každé úterý od 15:30 do 16:15 v „malé tělocvičně“ budovy MŠ u kostela v miniskupince
4 – 5 dětí.

 

 V 1. pololetí proběhne 15 lekcí za 1500,-Kč v těchto termínech:

1.10., 8.10., 15.10., 22.10., (podzimní prázdniny 28. - 30.10.), 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., (vánoční prázdniny) 7.1., 14.1., 21.1., 28.1.

 

K tomuto je nutné koupit speciální pracovní sešit „Hláskář“ s kartami a žetony za 330,- Kč.  
(Popřihlášení a zaplacení ceny za 1. pololetí objednám sešity hromadně a zakoupíte si je u mě).

 

2. pololetí bude probíhat od února do května 2020. O přesných termínech a ceně Vás budu informovat v průběhu ledna 2020.

(Cena za 1 lekci zůstane 100,-Kč/dítě, ve 2. pololetí proběhne pravděpodobně 16 lekcí)

 

Další informace a domluva u Mgr. Aleny Dvořákové osobně anebo na tel. č. 731 574 341, případně e-mailem alca.dvorak@gmail.com