Veřejná zakázka malého rozsahu

 

Rekonstrukce třídy v 1. NP MŠ Odolena Voda

 

Výsledek hodnocení nabídek

Dne 13. 6. 2018 od 14:00 hod. proběhlo otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební opravy s názvem „Rekonstrukce třídy v 1. NP MŠ Odolena Voda“. Hodnotící komisi byly při otevírání obálek předány 2 obálky s nabídkami.

Komise posoudila doručené nabídky z hlediska požadavků stanovených zadavatelem. Všechny nabídky vyhověly.

Kritérium výběru: nejnižší cena.

Na základě tohoto kritéria vybrala hodnotící komise firmu BARACOM, a.s.

Veřejná zakázka bude hrazena běžného rozpočtu příspěvkové organizace.