COVID-19

Více info ZDE

Opatření MŠMT pro školy od 12. října do 23. října

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. 10. 2020 stanovilo okruh cizinců, kteří mohou za jasně stanovených podmínek vstoupit na území Česka.

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených kategorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 h, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou nově povinny:

  • před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické
    stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře - viz
    www.prijezdovyformular.cz 
  • předložit toto oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole a
  • bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR
    podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu.

Občané EU a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin.

Dopis rodičům

Milí rodiče,

chtěla bych Vás informovat o situaci, do které se dostala naše mateřská škola a zároveň Vás požádat o spolupráci.

Bohužel, v důsledku onemocnění se dostaly do karantény všechny zaměstnankyně kuchyně.
Po zvážení současné situace s personálem a konzultaci se zřizovatelem, zůstává mateřská škola v provozu i nadále.  

Výpomoc se zajištěním vaření nám ochotně vyšly vstříc paní kuchařky z místní základní školy, které vaří u nás v kuchyni a zároveň zajišťují stravování i pro zaměstnance základní školy. Vydávání obědů a svačin, mytí nádobí, které obvykle vykonávají naše paní kuchařky, nyní vypomáhají paní učitelky.

Proto se obracím na Vás s prosbou, abyste zvážili nutnost docházky Vašeho dítěte 
do mateřské školy do 20. 11. pokud jste maminky na MD, rodiče pobírající OČR, nezaměstnaní, rodiče na home office…

Úkoly pro děti, které plní povinnou předškolní docházku Vám paní učitelky pošlou emailem.

Dále Vás informuji o přerušení provozu mateřské školy v pondělí 16. 11.2020, které bylo projednáno se zřizovatelem.

Děkujeme Vám za pochopení a solidaritu. Přeji Vám hodně zdraví a pevné nervy v nelehké době.

 

​​​​​​​​​​Eva Boháčková

​​​​​​​ředitelka mateřské školy

 

V Odoleně Vodě 9. listopadu 2020

Covid-19 v naší školce - 25.10.2020

Ve třídách „Včeličky a Sluníčka“ se objevilo pozitivní dítě na covid-19. Zítra bude vedení mateřské školy informovat hygienu a ta by měla kontaktovat rodiče dětí z daných tříd. Děti pravděpodobně nastoupí do karantény. O dalších krocích Vás budeme informovat.

Těšíme se na lepší časy :-)

Roušky budou povinné pro společné vnitřní prostory budov 

Dle vyjádření ministra zdravotnictví kvůli zhoršující epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10. 9. 2020 pro společné prostory uvnitř budov v celé České republice. Rodiče budou roušky nosit ve všech společných prostorech mateřské školy - na chodbách a šatnách dětí.

3 R - ruce, roušky rozestupy  - „Je to to nejmenší, a přitom tak důležité. Každý z nás může svým odpovědným přístupem přispět ke zvládnutí této epidemie,“ ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.