Aktuality

Volná místa – dětská skupina Větrušice

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám nabídnout volná místa v naší dětské skupině ,,Větříček“ ve Větrušicích 
u Klecan.
-          přijímáme děti od 3 let do povinné školní docházky i v průběhu školního roku
-          nabízíme malý kolektiv dětí 12-ti dětí
-          provozní doba naší školičky je od 7.30- 17.00
-          starat se o vaše děti budou dvě kvalifikované vychovatelky
-          máme krásné prostory, výtvarnou dílnu a oplocenou zahradu s herními prvky.
-          poplatek za umístění je symbolický, při celotýdenní docházce 1000,-/měs. a při zkrácené 100,-/den
-          obědy dovážíme ze ZŠ v Klecanech
Naše dětská skupina je provozována obcí Větrušice již od roku 2015.
V případě zájmu o bližší informace nebo o prohlídku kontaktujte starostku obce 
Petru Šefčíkovou na tel: 604273716 nebo na emailu obec@vetrusice.cz, více info také najdete na www.vetrusice.cz/dětská skupina  
 
Petra Šefčíková
starostka obce

 

Přerušení provozu o letních prázdninách

V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy přerušený od 31. 7. 2017 do 1. 9. 2017.

Bezhotovostní platby

Ve školním roce 2016/2017 budeme vybírat, kromě platby na stravné a úplaty na školné,  600 Kč jednorázový poplatek na kulturní programy pro děti + předškolní třídy platbu za plavání.

U provedené platby uvádějte, prosím, variabilní symbol Vašeho dítěte (stejný jako pro platbu stravného a úplaty) a do poznámky pro příjemce uveďte prosím účel platby – DIVADLA a u předškoláků + PLAVÁNÍ.

Vyúčtování zálohy proběhne v červnu 2017 – po ukončení všech kulturních akcí. Eventuální přeplatky Vám budou vráceny bezhotovostním převodem

Organizace školního roku 2016/2017

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října - bez přerušení provozu

Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince a skončí v pondělí 2. ledna 2017 - přerušení provozu      

                           (V MŠ OV začneme dle zájmu rodičů)

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017 - bez přerušení provozu

Jarní prázdniny: od 13. února do 19. února 2017 - bez přerušení provozu

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017- bez přerušení provozu

Osvobození od úplaty

vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 5) (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí)

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 6)

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče7)

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

5)§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011Sb., 6) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. 7) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Informace pro rodiče

Máte možnost požádat ředitelku školy o nahlédnutí či prostudování těchto dokumentů

 • Školní vzdělávací program „Objevujeme svět pro život“
 • Školní řád mateřské školy
 • Směrnice o svobodném přístupu k informacím, které je povinna poskytnout, které jsou
 • v její působnosti, přitom zachovávat ochranu osobních údajů a která obsahuje veškeré
 • údaje o:
   • - poskytování informací
   • - způsobu a rozsahu zveřejňování informací
   • - omezení práva na poskytování informace
   • - vyřizování žádostí o poskytnutí informace
   • - podávání stížností, oznámení a podnětů
   • - odvolání
 • Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející kalendářní rok
 • Vlastní hodnocení školy - zpráva

 

Paní učitelku máte možnost požádat:

 • nahlédnutí do Třídního vzdělávacího programu každé třídy
 • informace o výchovných a vzdělávacích pokrocích Vašeho dítěte
 • možnost účasti při činnostech dětí ve třídě
 • účast na akcích školy

Sběr papíru

Sběr papíru opět začne od 1.10. Prosíme balíčky max. 5 kilo, dobře svázané, se jménem a třídou dítěte.

Karton se nesbírá.