Aktuality

 

Finanční podpora z OPVVV ve výzvách Šablony II pro MŠ Odolena Voda  

Finance jsou využívány na podporu společného vzdělávání, na podporu nových metod ve výuce, na podporu spolupráce

s rodiči a veřejností a na propojení teoretické výuky s praxí. Z tohoto projektu je také financován školní asistent. 

 

 

 

 

 

 

Návod k registraci do aplikace Školní program

Návod zde

 

 

Potvrzení k uplatnění slevy na dítě v MŠ

V kanceláři vedoucí školní jídelny paní Janatové si můžete vyzvednout Potvrzení o výši vynaložených nákladů za umístění dítěte v MŠ, které předáte Vaší mzdové účetní pro účely uplatnění slevy na dani.

Potvrzení se bude vydávat od 22. 1. do 30. 1. 2020 od 6:30 hod. do 14:15 hod.  

Potvrzení je zařazeno podle tříd, kam dítě docházelo ve školním roce 2018/2019.

 

Výše úplaty

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Odolena Voda, okres Praha – východ pro školní rok 2019/2020 činí 690 Kč/měsíc/1 dítě.  

 

Osvobození od úplaty (vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání)

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy,

a)     pobírající opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí)              

b)   nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 

c)    rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d)    fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

           

Zákonnému zástupci dítěte, které se nezúčastnilo předškolního vzdělávání v mateřské škole ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, lze úplatu prominout ze zdravotních důvodů, když tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 

 

Organizace školního roku 2019/2020

Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019 - bez přerušení provozu

Vánoční prázdniny: pondělí 23. 12. 2019 a skončí v pátek 3. 1. 2020 - dle docházky dětí

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020 - bez přerušení provozu

Jarní prázdniny: 2. 3. až 8. 3. 2020 - bez přerušení provozu

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. bez přerušení provozu, pátek 10. 4. - ostatní svátek (zákon 245/2000 Sb.,)

 

Sběr papíru

Sběr papíru opět začne 1.10. Prosíme balíčky max. 5 kilo, dobře svázané, označené jménem a třídou dítěte.

Karton se nesbírá.

 

Personální podpora – školní asistentka(projekt šablony) 

Mateřská škola Odolena Voda, v rámci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ, čerpá personální podporu „školní asistent“. 

Školní asistentka poskytuje větší dočasnou podporu dětem, které ji potřebují (jazyková bariéra, akce školy, porozumění,…). Školní asistentka spolupracuje s učitelkou ve třídě a rodiči dítěte. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů v MŠ Odolena Voda byl jmenován JUDr. Petr Jonáš, advokát, e-mail: dpo@vedomipravnici.cz, tel. 775 689 139

Podrobnější informace naleznete v odkazu GDPR

  

BANKOVNÍ SPOJENÍ 

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNA KB 19-3990040207/0100

ZASÍLEJTE POUZE PLATBY  ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ 

 

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ POKLADNA KB 115-6799310217/0100

ZASÍLEJTE POUZE PLATBY ZA KULTURNÍ AKCE, ŠKOLA V PŘÍRODĚ, DIVADLA, PLAVÁNÍ, VÝLETY ATD.