Aktuality

 

 

 

 

Finanční podpora z OPVVV ve výzvách Šablony pro MŠ

Platba o hlavních prázdninách

V době letních prázdninbude provoz mateřské školy přerušený od 29. 7. do 31. 8. 2019.

Platba za prázdniny:

Červenec: úplata 690 Kč+ stravné

       stravné 34 Kč/den; 7leté děti 36 Kč/den

Srpen: úplata + stravné 0 Kč

Platbu za prázdniny uhraďte, prosím, bezhotovostně po uzávěrce tj.: od 4. 7. do 15. 7. 2019.

Přeplatkyse budou vracet bezhotovostně 1. týden v červenci.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů v MŠ Odolena Voda byl jmenován JUDr. Petr Jonáš, advokát, e-mail: dpo@vedomipravnici.cz, tel. 775 689 139

Podrobnější informace naleznete v odkazu GDPR

 

Přerušení provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin

Provoz mateřské školy bude přerušený od 29. 7. 2019 do 31. 8. 2019.

 

Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost

Kdy?  úterý 26. 3.

V kolik? od 9:30 do 12:00 hod.

Kde?   ve všech třídách mateřské školy

Přijďte se podívat J.

 

Zápis do Mateřské školy Odolena Voda

Kdy?  zápis začíná v pondělí 13. 5. a končí ve středu 15. 5. 2019

Kde?   v kanceláři ředitelky mateřské školy

V kolik? od 10 hod. do 15 hod., pořadí příchodu rodičů k zápisu nemá vliv na přijetí dítěte 

S sebou? občanský průkaz, rodný list dítěte

Do 15. 5., kdy zápis končí, odevzdat:

  • vyplněnou žádost o přijetí na školní rok 2019/2020 + další tiskopisy přiložené u žádosti (najdete od března na webových stránkách MŠ/soubory ke stažení)
  • od lékaře potvrzený evidenční list dítěte (dostanete u zápisu nebo je na webových stránkách MŠ)

Stručné kritérium pro přijetí dítěte do Mateřské školy Odolena Voda

  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud mají místo  trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Odoleně Vodě
  • do mateřské školy se přednostně přijímají děti,které před začátkem školního roku 2019/2020 (do 31. 8. 2019) dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Odoleně Vodě, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (MŠ Odolena Voda – nejvyšší povolený počet: 274 dětí)

 

Výše úplaty

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Odolena Voda, okres Praha – východ pro školní rok 2018/2019 činí 690 Kč/měsíc/1 dítě.  

 

 

Osvobození od úplaty (vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání):Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte

a)                 pobírající opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (doplatek na bydlení, příspěvek   

              na živobytí)

b)                 nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c)                  rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené    

            dítě

d)        fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá            dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy

Zákonnému zástupci dítěte, které se nezúčastnilo předškolního vzdělávání v mateřské škole ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, lze úplatu prominout ze zdravotních důvodů, když tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

 

Organizace školního roku 2018/2019

Podzimní prázdniny: pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018 - bez přerušení provozu

Vánoční prázdniny: pondělí 24. 12. 2018 a skončí ve středu 2. 1. 2019 - přerušení provozu  

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. 2. 2019 - bez přerušení provozu

Jarní prázdniny: 25. 2. až 3. 3. 2019 - bez přerušení provozu

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. 4. - bez přerušení provozu, pátek 19. 4. - státní svátek

 

 

 BANKOVNÍ SPOJENÍ 

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNA KB 19-3990040207/0100

ZASÍLEJTE POUZE PLATBY  ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ 

 

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ POKLADNA KB 115-6799310217/0100

ZASÍLEJTE POUZE PLATBY ZA KULTURNÍ AKCE, ŠKOLA V PŘÍRODĚ, DIVADLA, PLAVÁNÍ, VÝLETY ATD.